We find the tech talent you need. It’s that qlose feeling.

Tech Rekrytering – IT-konsulting – Talangrådgivning

Vi erbjuder

Teknisk rekrytering

Låt oss hjälpa dig att hitta och attrahera rätt tekniktalanger för ditt företag.

IT-konsulttjänster

Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med de allra bästa konsulterna inom spjutspetsteknik.

Hybrida attraktionslösningar

Anlita konsulter eller heltidsanställda? Är du osäker på vad ditt företag behöver för tillfället? Vi har lösningen.

Vi hittar den tekniska talang du behöver

Qlose är en icke-traditionell Tech Talent Provider och IT-rekryteringsföretag. Företaget grundades av Qgroup 2016 som ett led i att erbjuda IT-konsultbranschen en extra dimension av kompetens och karriärvägar.

Sagt om Qlose

Bli en del av oss

Vi skapar stora jobbmöjligheter i skärningspunkten mellan innovation, mänskliga relationer och IT.